Revalidatie
spierspanningshoofdpijn
Spierspanningshoofdpijn is bij het merendeel van de hoofdpijnklachten de oorzaak van hoofdpijn. Medische deskundigen blijven debatteren over de oorzaken van de spierspanningshoofdpijn, maar het behoeft niet veel logica om na te gaan dat deze voornamelijk worden veroorzaakt door mechanische factoren. Met andere woorden, de meeste chronische spierspanningshoofdpijn kan worden toegeschreven […]

Mylogenics bij spierspanningshoofdpijn, oorzaken en oplossingen