frozen shoulder behandeling revalidatie Den Bosch

Frozen shoulder: effectieve revalidatie met Mylogenics


De frozen shoulder, in medische termen ook wel adhesieve capsulitis, is een vervelende aandoening  aan het schoudergewricht. Het is een ontsteking van het gewrichtskapsel van de schouder. Door deze ontsteking kan er een verdikking en verkleving optreden van het kapsel, met soms langdurige en zeer pijnlijke klachten tot gevolg.

frozen shoulder behandeling revalidatie Den Bosch

Door de verkleving van de spieren heeft deze schouderklacht de naam ‘Frozen Shoulder’ gekregen, aangezien het lijkt of deze ‘vastgevroren’ zit. Door deze spierverklevingen is de range of motion ernstig verminderd, waardoor de elke beweging van de arm al pijnlijk kan zijn.

 Wat zijn de symptomen van een Frozen Shoulder?

Veel voorkomende symptomen van deze aandoening zijn:

  • (ernstige) pijn die kan variëren van een lichte zeurende en drukkende pijn tot een prominent aanwezige, scherpe pijn
  • Beperking van bewegingsvrijheid van het gewricht. Het bewegingsverlies in het schoudergewricht is vaak zo groot dat veel mensen met deze klacht niet in staat zijn de arm tot boven de schouder zelf te heffen. Deze bewegingsbeperking kan maanden soms jaren aanhouden, althans, zonder de juiste behandeling.

Gelukkig zijn er behandelmethoden waarmee de pijn beheersbaar kan blijven en de bewegingsvrijheid sneller kan worden hersteld.

Fases van Frozen shoulder

Over de feitelijke oorzaken van een wordt nog altijd druk gedebatteerd, maar in de meeste gevallen is er bij patiënten sprake van eerdere klachten, zoals een fractuur of andere schouderklachten.  Het verloop gebeurt altijd gedurende de volgende drie fasen:

Bevriezingsfase – Dit stadium wordt gekenmerkt door pijn in en om de schouder en het progressieve verlies van bewegingsbereik.

Frozen en stadium – Pijn is eigenlijk verminderd in dit stadium. De range of motion van het schoudergewricht is ernstig beperkt en lijkt niet verder toe of af te nemen.

Ontdooiingsfase – De pijn neemt af en ook de range of motion verbetert. Tijdens dit stadium voel je ook hoe de zwak de schouder is geworden, doordat deze tijdelijk niet is gebruikt (vergelijk het met een been die twee maanden in het gips heeft gezeten).

Risicofactoren

Factoren die het risico kunnen verhogen zijn:

  • Iemand die reeds schouderklachten heeft
  • 40+-ers
  • 70% van de mensen met een frozen shoulder zijn vrouwen
  • Recente operatie of armbreuk
  • Diabetespatiënten hebben 2-4 maal meer kans ten gevolge van een hogere ontstekingsgevoeligheid
  • Schildklierklachten

Behandeling van een frozen shoulder met Mylogenics

Het behoeft geen uitleg dat het lastig is een dergelijke schouderklacht te behandelen, zeker wanneer je de methoden met medicatie van de reguliere geneeskunde wilt vermijden (corticosteroïden en spierverslappers). Het goede nieuws is dat bij 80 tot 90% van de mensen met deze schouderklachten het herstel aanzienlijk kan worden versneld.

Bij Optimize Revalidatie zijn met Mylogenics de ergste klachten snel te verminderen. Door met behulp van testen de zwaktes in het spier- en zenuwstelsel in kaart te brengen, kunnen blessures zoals een frozen shoulder bij de kern worden aangepakt.

Vraag je je af of Mylogenics kan helpen bij jouw klachten? Neem dan even contact op.